Home

Waar woorden tekort schieten

De kracht van muziek

Muziek doet ons iets.

Muziek raakt je rechtstreeks in je hart en is verbonden met herinneringen en emoties.
Het kan mensen o.a.  helpen om zich te uiten, troost te vinden of contact te maken als dit met woorden niet (meer) lukt.

Muziektherapie

Muziektherapie is een therapie ‘op maat’.
De muziektherapeut  is gespecialiseerd in het doelgericht  inzetten van muziek.
Dit doet de muziektherapeut via het maken van muziek, zang het (samen) bespelen van instrumenten of het beluisteren van muziek.

Op deze website vindt u informatie over muziektherapie in het algemeen, en voor wie muziektherapie een uitkomst kan zijn vanwege psychische problemen of een beperking.
Angela kijkt naar wat iemand (nog) wél kan!

In eigen praktijk

De muziektherapie kan gegeven worden bij mij aan huis, in een eigen praktijkruimte met veel muziekinstrumenten.  Deze bevindt zich in buurtschap Dalmsholte in het buitengebied van Lemelerveld.

Bij mensen thuis

Muziektherapie kan thuis gegeven worden.
Ik breng eventueel muziekinstrumenten of ander materiaal mee dat we gebruiken om samen te zingen of te spelen. Een waardevol muzikaal contact kan helpen om onrust weg te nemen en een fijne sfeer te creëren, waardoor de cliënt beter in z’n vel komt te zitten.  Dit kan ook een positief werken in de contactmomenten tussen de partner (mantelzorger) en de cliënt.

In een verpleeghuis

Muziektherapie wordt ook steeds meer aangeboden in verpleeghuizen. Inmiddels is er wetenschappelijk bewijs dat mensen met dementie en NAH erg veel baat hebben bij muziektherapie. Door samen te zingen of samen muziek te maken kan o.a. op een leuke manier contact gemaakt worden, kan het geheugen getraind worden en kunnen mensen ervaren dat zij nog veel dingen wel kunnen.

Kosten en vergoedingen

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. In sommige gevallen worden de kosten vergoed.