Werkwijze

Duur therapie

Een sessie duurt gemiddeld 60 minuten en is 1x per week.
Andere wensen zijn altijd bespreekbaar.

Therapieverloop

Er zal eerst een kennismakingsgesprek/observatie gehouden worden met de cliënt en/of mantelzorger/hulpverlener over de verwachtingen van de therapie en de hulpvraag, de interesses van de cliënt, en om de cliënt te observeren in combinatie met de therapeut en de muziek.

Na een vooraf afgesproken aantal observatiesessies wordt besloten of er verder wordt gegaan met de therapie.  Wordt de therapie voortgezet dan wordt er een behandelplan en behandelingsdoelen opgesteld. Er wordt afgesproken hoe vaak verslaglegging en evaluatie zal plaats vinden.

Tijdens de evaluatie wordt het behaalde resultaat bekeken en wordt bepaald of er meer te behalen is. Mocht blijken dat de cliënt nog meer sessies nodig heeft, dan zal ik met de cliënt en/of verzorgers (familie/hulpverleners) overleggen hoe lang nog wordt doorgegaan.

Ook is het mogelijk om muziektherapie in gezinsverband te doen, dus samen met partner/mantelzorger om het  contact tussen beide te vergroten.

genieten van muziek