Certificaat Neurologisch MuziekTherapeut (NMT) behaald

Van 22 t/m 25 september heb ik de Internationale Training ‘Neurologische Muziek Therapie’ (NMT) gedaan. Nu mag ik ook de titel ‘neurologisch muziektherapeut’ gebruiken.

De training werd gegeven door Prof. dr. Michael Thaut en dr. Corene Hurt-Taut uit Canada. Het ging om een gevorderde klinische training en wetenschappelijke kennis op het gebied van NMT. We hebben 20 technieken geleerd toe te passen ter stimulering van motoriek, spraak-taal en cognitieve functies. NMT is een vorm van muziektherapie ontwikkeld voor mensen die lijden aan cognitieve, sensorische, of bewegingsproblemen, voortkomend uit neurologische ziektes/problemen aan het zenuwstelsel.

Bv. beroerte, hersenletsel (NAH), ziekte van Parkinson en Huntington, halfzijdige verlamming, Alzheimer, autisme, en andere neurologische ziektes betreffende cognitie, het bewegingsapparraat en communicatie. (e.g. MS , spierdystrofie, etc.)